Jadwal Sholat

Waktu Sholat untuk 6 Juta Kota Sedunia
Country:
Silahkan baca semoga ada manfaatnya, terima kasih. Semoga Bermanfaat

Sabtu, 13 Juni 2009

KESALAHAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK
"Harta benda dan anak-anak kamu hanyalah menjadi ujian dan di sisi ALLAH ada pahala yang besar."
(Al-Quran Surah At-Taghabun, 64:15)

Anak-anak adalah amanah dari ALLAH s.w.t. dan mereka sebahagian dari ujian ALLAH s.w.t. kepada kita hamba-hamba-Nya. Sebagai ujian, mereka akan dipertanggungjawabkan. Orang yang malang ialah orang yang mempunyai banyak anak tetapi anak-anaknya tidak membawa kebaikan kepadanya di akhirat.

Rasulullah SAW diberitakan telah bersabda :
"Tahukah engkau siapakah orang yang mandul." Berkata para sahabat : "Orang yang mandul ialah orang yang tidak mempunyai anak."
Lalu Rasulullah SAW berkata :
"Orang yang mandul itu ialah orang yang mempunyai ramai anak tetapi anak-anaknya itu tidak memberi kemanfaatan kepadanya sesudah ia meninggal dunia."
-(Maksud Al-Hadith )

Ini mungkin disebabkan beberapa Kesalahan dalam mendidik anak-anak.

1. Kesalahan pertama: Kurang berdoa

1.1 Kurang berdoa semasa mengandung.

Antara doa-doa yang digalakkan diamalkan semasa mengandung ialah
Saidul (penghulu) Istighfar
Doa memohon rahmat (Al-Quran Surah Ali 'Imran, 3 : 8-9)
Doa memohon zuriat yang baik (Al-Quran Surah Ali 'Imran, 3 : 38)
Doa agar anak mengerjakan solat (Al-Quran Surah Ibrahim, 14 : 40-41)

1.2 Kurang berdoa semasa membesarkan anak.

Doa-doa yang digalakkan diamalkan semasa anak membesar ialah
Doa agar anak patuh kepada ALLAH s.w.t. (Al-Quran Surah Al-Baqarah, 2 :128)
Doa diberi zuriat yang menyejukkan hati (Al-Quran Surah Al-Furqan, 25 :74)
Doa supaya nama anak membawa kebaikan kepadanya.


2. Kesalahan kedua:

Banyak memberi belaian Tarhib (menakutkan) daripada Targhib (didikan atau motivasi) seperti : menakutkan anak-anak dengan sekolah menakutkan dengan tempat gelap menakutkan dengan hutan rimba atau bukit bukau menggunakan kekerasan dan paksaan semasa menyuruh anak tidur

3. Kesalahan ketiga:

Tidak tegas dalam mendidik anak-anak tidak menjadualkan kegiatan harian anak-anak terlalu memfokuskan anak-anak kepada sesuatu aktivitas saja tanpa memperhatikan perasaan mereka.

4. Kesalahan keempat:

Menegur anak secara negatif mengeluarkan kata-kata kasar dan memaki kepada anak-anak (terutama semasa marah). membandingkan anak-anak dengan anak-anak lain atau anak orang lain.5. Kesalahan kelima:

Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani (physical), rohani (spiritual) dan (intelektual) banyak yang lebih mementingkan pendidikan intelektual dari pendidikan rohani


6. Kesalahan keenam:

Kurang memberi sentuhan kepada semua anak-anak sedangkan Rasulullahkerap dilihat mendukung cucu-cucunya dan mencium mereka. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. : Pada suatu hari Rasulullah SAW mencium Al-Hassan atau Al-Hussien bin Ali r.a. Ketika itu Aqra' bin Habis At-Tamimiy sedang berada di rumah baginda. Berkata Aqra' : "Ya Rasulullah! Aku mempunyai sepuluh orang anak, tetapi aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka." Rasulullah melihat kepada Aqra' kemudian berkata : "Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi."-(MaksudAl-Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim)

7. Kesalahan ketujuh:

Penampilan diri yang kurang anggun dan kurang baik, orang tua tidak menunjukkan cara berpakaian yang baik dan yang tidak sesuai syar'i bila berada di rumah, yaitu berpakaian secara seksi di hadapan anak-anak.

8. Kesalahan kedelapan:

Kurang menghidupkan sunnah di rumah seperti memberi salam, makan berjemaah, beribadah bersama-sama, dan sebagainya. Dalam menjawab salam, lazimkanlah menjawab salam dengan yang lebih baik dari salam yang diberi.


9. Kesalahan kesembilan:

Bertengkar di depan anak-anak. Ini akan menyebabkan anak-anak rasa tertekan dan membenci salah seorang dari ibubapanya.

10. Kesalahan kesepuluh:

Membenarkan orang yang tidak baik akhlaknya masuk ke dalam rumah kita, baik dari kalangan sahabat sendiri ataupun sahabat anak-anak, kerana ini akan
memberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak yang sedang berkembang.

11. Kesalahan kesebelas:

Kurang mengawasi acara-acara yang ditonton di TV ataupun video. Pengawasan dalam hal ini adalah penting kerena kebanyakan acara dari media ini menonjolkan akhlak yang kurang baik seperti pergaulan bebas lelaki dan perempuan, pakaian yang tidak syar'i dan perbualan yang bisa merusak agama anak-anak.

12. Kesalahan keduabelas:

Terlalu bergantung kepada pembantu rumahuntuk mendidik anak-anak. Sebagai orang tua kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak akan anak-anak kita . Oleh karena itu adalah menjadi kewajiban kita untuk berusaha memastikan anak-anak terdidik dengan didikan Islam.

Tidak ada komentar:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah mengampuni dosa dosa kita dan menunjuki jalan Kebenaran