Jadwal Sholat

Waktu Sholat untuk 6 Juta Kota Sedunia
Country:
Silahkan baca semoga ada manfaatnya, terima kasih. Semoga Bermanfaat

Minggu, 21 Juni 2009

Beramal Dengan Ilmu: Ringkasan Sifat Solat Nabi

Sholat merupakan satu perkara penting dalam kehidupan umat Islam, Akan tetapi tidak semua umat Islam beramal dengan ilmu, tidak keterlaluan jika kita katakan mayoritas umat Islam di Indonesia masih mempraktikkan Islam dengan kaedah ikut-ikutan nenek moyang.

Ada yang meremehkan persoalan bab sholat ini , ada yang berprinsip yang penting sholat. Itulah Pentingnya Ilmu sehingga kita dapat beribadah sesuai Ilmunya dari Allah Ta'ala lewat Rasullullah SAW
Dibawah ini adalah salah satu contoh
Sifat Sholat Nabi produksi al-Markaz yang bisa dilihat di youtube.

"Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat" (Bukhari dan Muslim)

BerWudhu'
"Tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci" (Muslim)
1)Membaca Basmallah (Abu Daud, Ibn Majah)
2)Mencuci dua telapak tangan 3X (Bukhari dan Muslim)
3)Berkumur2 dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3X kemudian mengeluarkannya.(Bukhari dan Muslim)
4)Mencuci Wajah 3X (Bukhari dan Muslim)
5)Mencuci tangan kanan sampai siku 3X kemudian tangan kiri sampai siku 3X (Bukhari dan Muslim)
6)Mengusap kepala dan mengusap telinga 1 kali (Bukhari dan Muslim)
7)Mencuci kaki kanan sampai mata kaki 3X kemudian kaki kiri dsmpai mata kaki 3X (Bukhari dan Muslim)
8)Doa selepas wudhu' (Bukhari dan Muslim)

Pembatal Wudhu'
1)Apa-apa yang keluar dari kemaluan depan dan belakang berupa kotoran atau angin
2)Tidur nyenyak
3)Hilangnya akal kerana mabuk atau sakit
4)Menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan diikuti syahwat
5)Makan daging unta
(Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitabi Al-'Aziz hal. 36-37)

Tayammum
(Surah Al-Maidah 5:6)
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampaia kesiku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air ( kakus ) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik ( suci ), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Tatacara Tayammum

1)Meletakan/ menempelkan kedua telapak tangan ke muka bumi (satu kali) (Bukhari dan Muslim)
2)Kemudian Usapkan ke wajah dan Tangan

Pembatal Tayammum
1)Sama dengan pembatal wudhu'
2)Menemukan air atau boleh menggunkan air semula.(Al-Wajiz hal.50)

Persiapan Solat

1)Jika Engkau hendak berdiri untuk sholat maka sempurnakanlah wudhu' kemudian menghadapkanlah ke kiblah lalu bertakbirlah.(Bukhari dan Muslim)
2)Berdiri (Al-Baqarah 238),Diperbolehkan Sholat duduk jika sakit atau kesulitan berdiri (Bukhari,Abu Daud,Ahmad)
3)Pahala orang yang duduk, separuh dari sholat orang yang berdiri (Bukhari, Abu Daud, Ahmad)
4)Diperbolehkan juga sholat sambil duduk di atas perahu (Al-Bazzar, Daruqutni)
5)Jika imam sholat dengan duduk kerana sakit,maka makmum wajib sholat dengan duduk walaupun mereka mampu berdiri (Bukhari dan Muslim)
6)Menghadap Sutrah-Janganlah kalian sholat kecuali menghadap Sutrah (Ibn Khuzaimah dengan hadith semakna terdapat dalam Bukhari dan Muslim)
Sutrah(Pembatas) boleh berupa tiang,dinding,belakang orang,atau apa saja yang mempunyai tinggi (minimum) satu hasta (Al-Masjid fi Al-Islam hal. 78)
7)Niat-Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung kepada niatnya (Bukhari dan Muslim)

Gerakan Solat
1)Takbir-Jika engkau ingin sholat maka sempurnakanlah wudhu' kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah (Bukhari dan Muslim)
-Mengangkat tangan bersamaan ucapan takbir (Bukhari)
-Mengangkat tangan setelah mengucapkan takbir (Bukhari)
-Mengangkat tangan sebelum mengucapkan takbir (Bukhari)
2)Beliau mengangkat kedua tangannya dengan jari-jarinya lurus ke atas (Abu Daud,Ibn Khuzaimah dll)
3)Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu (Bukhari)
4)Rasulullah meletakkan tangan kanannya pada lengan tangan kirinya (Bukhari)
dan bersedekap di dada (Abu Daud, Ibn Khuzaimah)
5)Rasulullah meletakkan lengan kanan pada punggung telapak kirinya, pergelangan dan lengan kirinya (Abu Daud, An-Nasai)
6)Rasulullah terkadang menggenggamkan jari-jari tangan kanannya pada hasta kirinya (An-Nasai, Daruqutni)

Khusyu'
1)Sewaktu sholat Rasulullah menundukkan kepala dan memandang ke tempat sujud (Baihaqi, Hakim)
2)Jika diganggu syaitan hendaklah membaca ta'awwudz kemudian meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3X (Muslim, Ahmad)
3)Rasulullah pernah membukakan pintu untuk 'Aisyah padahal beliau sedang sholat (Sahih An-Nasai 1151)
4)Apabila seseorang diantara kalian sholat menghadap sutrah kemudian ada orang hendak melanggarnya maka cegahlah semampunya sebanyak 2X,jika orang itu enggan maka bunuhlah dia kerana dia adalah syaitan (Bukhari dan Muslim)
(Bunuh bukan bererti bunuh,ia hanya bermaksud melewati orang sedang sholat merupakan Dosa Besar)
Lebih baik menunggu 40 (tahun) daripada lewat di depan orang yang sedang sholat (Bukhari dan Muslim)

Ruku'
1)Setelah membaca ayat Al-Quran, Rasulullah berhenti sejenak (Abu Daud,Hakim)
lalu beliau ,mengangkat tangan bertakbir dan ruku' (Bukhari dan Muslim)
2)Beliau meletakkan tangan pada lutut (Bukhari)
3)Meluruskan punggungnya (Baihaqi) Sehingga apabila air diletakkan di atas punggung beliau air tersebut tidak akan bergerak (Thabrani)
3)Beliau tidak mendongakkan atau menundukkan kepalanya (Abu Daud, Bukhari) tetapi tengah-tengah antaranya (Muslim)
4)Orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya merupakan pencuri yang paling jahat, yaitu pencuri dalam sholat (Ibn Abi Syaibah, Thabrani, Hakim)
5)Sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud (Ahmad)
6)Dianjurkan melamakan ruku' (Bukhari dan Muslim) dan dilarang membaca Al-quran sewaktu Ruku' (Muslim)
7)Subhanarab biyal 'Azim , Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung 3X (Ahmad, Abu Daud dll)

'Ittidal
1)SamiAllahu liman Hamidah , Allah mendengar orang yang memujiNya (Bukhari dan Muslim)
2)Rabbana wa lakal Hamd , Wahai Rabb kami, dari segala puji adalah milik-Mu (Bukhari dan Muslim)
3)Rasulullah memerintahkan untuk meluruskan punggung, menegakkan kepala, sampai ruas tulang punggung kembali ke tempat semula (Bukhari dan Muslim)
4)Rasulullah bertakbir untuk sujud (Bukhari dan Muslim)
5)Terkadang beliau mengangkat tangan ketika hendak sujud (An-Nasai, Daruqutni dll)

Sujud
1)Rasulullah mendahulukan kedua tangannya pada saat turun menuju sujud (Ibn Khuzaimah, Daruqutni, Hakim)
2)Rasulullah sujud di atas 7 anggota (Bukhari dan Muslim) [kening &hidung, kedua telapak tangan,kedua lutut, jari-jari kaki]
3)Rasulullah terkadang meletakkan tangannya sejajar dengan bahunya (Abu Daud, An-Nasai)
4)Rasulullah terkadang meletakkan tangannya sejajar dengan daun telinganya (Abu Daud, An-Nasai)
5)Rasulullah merapatkan jari-jarinya (Ibn Khuzaimah, Baihaqi) dan menghadapkannya ke arah kiblat (Baihaqi)
6)Beliau merapatkan kedua tumitnya (At-Thahawi, Ibn Khuzaimah) dan menegakkan telapak kakinya (Baihaqi)
7)Beliau mengangkat kedua lengannya dan menjauhkannya dari perutnya sampai kelihatan putih ketiaknya (Bukhari dan Muslim) (untuk sholat sendirian)
8)Disunnahkan untuk memperbanyakkan do'a sewaktu sujud (Muslim)
9)Subhanarabbi yal 'ala, Maha Suci Rabb-ku yang Maha Tinggi 3X atau lebih (Ahmad,Abu Daud dll)

Duduk Antara Dua Sujud

1)Rasulullah menegakkan telapak kaki kanan (Bukhari)
menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat (An-Nasai)
2)Rasulullah duduk di atas telapak kakinya (Bukhari)
3)Kadang-kala beliau duduk Iq'a (Muslim) [duduk dengan menegakkan telapak dan kedua tumitnya]
4)Rabbighfirrli Warhamni Wajburrni Warfa'ni Wahdini Wa'afini Warzuqni , Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, lindungilah aku, angkatlah darjatku, tunjukilah aku, sihatkanlah aku, berilah aku rezeki (Abu Daud dll)

Duduk Istirahat (Sebelum bangkit)
1)Seperti duduk di antara dua sujud kemudian bertumpu pada kedua tangan dengan menggenggam jari jemari ke tanah (ya'jim-pen).(An-Nihayah) [seperti menumbuk permukaan lantai untuk menyokong diri daripada naik berdiri]
2)Rasulullah melakukan a'jn dalam sholatnya (Baihaqi, Abu Ishaq Al-Harbi)

*Kesemua gerakan tadi diulang-ulang pada rakaat seterusnya.

Tashahud Awwal
Solat 2 Rakaat
1)Beliau duduk iftirasy pada solat 2 rakaat (An-Nasai) [Posisi duduk iftirasy seperti mana duduk antara dua sujud,duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan sambil jari kaki kanan menghadap ke kiblat]
2)Demikian juga keadaan duduk untuk tasyahud awal pada solat 3 rakaat atau 4 rakaat (Bukhari, Abu Daud)
3)Beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan (Muslim) dalam riwayat lain lutut kanan
4)Beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri (Muslim) dalam riwayat lain lutut kiri
5)Beliau mengacukan telunjuknya ke kiblat (Muslim)
6)Beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya (Abu Daud)
7)Rasulullah mengarahkan pandangan mata ke telunjuk (Muslim)

Cara Rasulullah Mengisyaratkan Jari
1)Ibu jari memegang jari tengah (Muslim)
2)Ibu jari dan jari tengah membentuk bulatan (Abu Daud, An-Nasai ,Ibn Hibban dll)
Nabi bangkit ke rakaat ketiga seraya mengucapkan takbir (Bukhari dan Muslim)
dan beliau mengangkat kedua tangannya (Bukhari, Abu Daud)
Saat bangkit ke rakaat ke empat beliau duduk istirahat kemudian bertumpu dan bertakbir (Bukhari, abu Daud)
Kadang-kala Nabi bangkit ke rakaat ke empat dengan mengangkat kedua tangannya (Abu 'Awanah, An-Nasai)

Tashahud Akhir
1)Rasulullah duduk secara tawarruk yakni punggung telapak kaki kiri menempel ke tanah, ujung kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi (Bukhari) dan menjadikan kaki kirinya berada di bawah paha dan betis kaki kanannya (Muslim)
2)Beliau menegakkan telapak kaki kanannya (Muslim)
3)Beliau kadang-kala mendatarkannya (Muslim) [telapak kaki kanannya-pen)
Doa Tahiyyat Awal sama dengan bacaan Doa tahiyyat akhir dengan tambahan beberapa doa yang Rasulullah bacakan.

Memberi Salam
1)Rasulullah membaca doa perlindungan dari 4 hal sebelum salam (Muslim)
2)Sebelum salam dibolehkan untuk membaca do'a yang disukai (Bukhari dan Muslim)
4 Cara Rasulullah Memberi Salam
1)Rasulullah berpaling ke kanan sampai terlihat pipi kanan beliau yang putih (Muslim)
Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh (Abu Daud, Ibn Khuzaimah)
kemudian Rasulullah berpaling ke kiri sampai terlihat pipi kiri beliau yang putih (Muslim)
Assalamua'laikum warahmatullah (Muslim)
2)Rasulullah berpaling ke kanan seraya mengucapkan Assalamua'laikum warahmatullah (Muslim)
dan berpaling ke kiri seraya mengucapkan Assalamua'laikum warahmatullah (Muslim)
3)Rasulullah berpaling ke kanan seraya mengucapkan Assalamua'laikum warahmatullah (Ahmad, An-Nasai) dan berpaling ke kiri seraya mengucapkan Assalamua'laikum (Ahmad, An-Nasai)
4)Rasulullah menoleh sedikit ke kanan seraya mengucapkan Assalamua'laikum (Baihaqi, Ibn Khuzaimah dll)

*Tata cara sholat yang diterangkan berlaku (sama) baik untuk lelaki maupun perempuan kerana Rasulullah bersabda "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat "(Bukhari dan Muslim) tanpa mengkhususkan tatacara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Kesalahan-Kesalahan Dalam Solat
1)Rasulullah melarang menyelak lengan baju dalam sholat (Bukhari dan Muslim)
2)Isbal [menurunkan pakaian melebihi mata kaki/buku lali]
3)Tumit tidak bersentuhan akibat telapak kaki tidak menghadap kiblat
4)Menjauhi sutrah/ terlalu jauh dari sutrah atau lebih lebih tidak menggunakan sutrah.
5)Kesalahan takbir apabila tangan tidak diangkat dengan sempurna atau tidak dihadapkan ke arah kiblat.
6)Bersedekap tidak mengikut sunnah yakni di dada tetapi di selainnya.
7)Pandangan mata melihat ke arah yang tidak sepatutnya.
8)Ruku' yang tidak sempurna apabila punggung tidak lurus atau meletakkan tangan pada betis atau tangan di lutut dirapatkan.
9)Tidak mengangkat tangan ketika turun untuk ruku'
10)Kesalahan waktu sujud-
Jari tidak menghadap ke arah kiblat atau rapatnya perut dengan peha.
Posisi tumit tidak dirapatkan atau tidak sujud dengan 7 anggota.
Atau hanya jari yang bersentuhan dengan tanah tetapi mengangkat telapak tangan.
Lengan dijatuhkan atau ditempelkan ke arah tanah sepert anjing.
Menyelak rambut ketika sujud.Rasulullah melarang menyelak rambut dalam solat (Muslim)
11)Sujud setelah salam tanpa sebab yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi.
12)Tidak Tuma'ninah (Meletakkan tulang pada tempatnya)-Sangat cepat.
13)Tidak menghalangi orang yang melewati sutrah
14)Membuka telapak tangan selepas salam ke kanan dan ke kiri.ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah (Muslim)
15)Mengusap muka setelah salam
16)Imam tidak meluruskan shaf terlebih dahulu sebelum memulai sholat.
17)Kesalahan posisi makmum ketika satu orang yang salah yakni mundur sedikit ke belakang daripada imam.
18) Kesalahan posisi makmum ketika dua orang yakni kiri dan kanan belakang imam.
19)Makmum yang masbuk menunggu imam sehingga berdiri.
20)Makmum mendahului,bersamaan,atau terlambat jauh dari gerakan imam.
Bila dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat (Taudihu al-Ahkam)
21)Berlari-lari sewaktu mendatangi solat untuk mengejar perbuatan imam yang telah mulai sholat.
"Jika kalian mendatangi sholat,maka berjalanlah dengan tenang,apa-apa yang kamu dapati maka sholatlah,dan apa yang terlewat olehmu maka sempurnakanlah." (Bukhari dan Muslim)

Ini merupakan ringkasan sifat sholat nabi. Tidak saya nafikan ada perbahasan panjang dalam fiqh terhadap masalah di atas yang melibatkan permasalahan status hadis . Cuma saja apa yang perlu para pembaca ketahui ialah setiap poin di atas dibincangkan panjang lebar oleh para imam muktabar. Hanya saja kembali pada para pembaca untuk menilainya sendiri dalam mengamalkannya selama masih berlandaskan al-Quran dan As-Sunnah seperti mana yang difahami oleh para salaf as-soleh.


Wallahu'allam.

Tidak ada komentar:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah mengampuni dosa dosa kita dan menunjuki jalan Kebenaran